пятница, 10 апреля 2009 г.

FIRUDIN QURBANSOY (1954) Qurbansoy Firudin ƏIiağa oğlu


FIRUDIN QURBANSOY (1954)
Qurbansoy Firudin ƏIiağa oğlu - nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas, Azarbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, filologiya elmləri namizədi (1985).

1954-cü il fevralın 10-da Azarbaycanda Baki şəhərində anadan olmuşdur. Burada 161 saylı şəhər orta məktəbini (1971), sonra 8 saylı texniki-peşə məktəbini bitirmişdir (1972). Azərbaycan Dövblət Pedaqoji ins-titutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakultəsində təhsil almışdır (1972-1977). Əmək fəaliyyətinə tayinatla göndərildiyi Quba rayonunda müəllimliklə başlamışdır. Ordu sıralarında hərbi xidməti borcunu yerinə yetirmişdir (1978-1979). Azarbaycan Elmlər Akade¬miyasının Nizami adına ədəbiyyat institutunun aspiranturasında təhsilini davam etdirmişdir (1980-1985). "Məhəmməd Füzulinin şer sənətində poetik obraz və bədii ifadə vasitələri» mövzusunda namizədlik disser¬tasiyası müdafiə etmişdir (1985). Ədəbi yaradıcılıqa tələbəlik illərindən başlamışdır. Elmi məqalələri Türkiyə, İran, Özbəkistan və başqa ölkələrdə dərc olunub. Ortaçağ Şərq mədəniyyətini öyrənərkən, gizli elmlərin əsaslərı ilə tanış olmuşdur. Astrologiya elmi ilə 1988-ci ildən məşğul olur. Həmin ildə radio da “Münəccim” adlı radio verilişi çıxıb. 2004-2005-ci illər arası 366 gün “Lider” kanalında bu verilişin tele versiyası efirə çıxıb.
2002-ci ildən etibarən, onun hər il işıq üzü görən illik və gündəlik öncəgörmələri astrologiya həvəskarları arasında geniş populyarlıq qazanıb.

Комментариев нет:

Отправить комментарий